RNDr. Hana Sochorová, Ph.D., hana.sochorova(at)osu.cz

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Úvod do lékařské biofyziky pro studenty se spec. potřebami při studiu

Cílem publikace určené studentům nelékařských zdravotnických bakalářských oborů je seznámení se základy oboru lékařské biofyziky. Výběr témat a jejich výklad je veden snahou usnadnit pochopení látky i studentům, kteří v průběhu středoškolské výuky měli fyziku pouze v omezeném či malém rozsahu. Z hlediska struktury a obsahu textu byly kapitoly voleny tak, aby poskytly základ zejména k výuce dalších kurzů oboru. V rámci studia předmětu jsou studenti zapsáni také v e-learningovém kurzu, který výklad doplňuje o multimediální animace, ukázková videa a zajímavé odkazy v prostředí webových stránek. Tato studijní opora není vědeckým typem odborného textu, jedná se o oporu studenta ve smyslu jeho provázení studiem. Primární odborné prameny zde nejsou průběžně citovány a jsou souhrnně uvedeny na konci textu. U jednotlivých kapitol jsou uváděny další doporučené zdroje ke studiu.
 
autor: Hana Sochorová | obor: Biofyzika | publikováno: 4.6.2019 | poslední úpravy: 4.6.2019 | Creative Commons License

Informační systémy ve zdravotnictví - praktické aplikace výpočetní techniky

Tento výukový text je určen pro vzdělávání studentů zdravotnických oborů v akreditovaných studijních programech a slouží pro seznámení s možnostmi využití výpočetní techniky během studia zdravotnické profese a následně v praxi. Text zahrnuje pouze praktickou část výuky předmětu zaměřeného na využití informačních technologií ve zdravotnictví a nepokrývá tedy celý rozsah sylabu předmětu. Na tento základní text navazují další publikace zaměřené zejména na nemocniční informační systémy a práci se zdravotnickou dokumentací.
 
autor: Hana Sochorová, RNDr. Materová Hana | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 4.6.2019 | poslední úpravy: 4.6.2019 | Creative Commons License